cat-right

Policjant

Policjant

Policjant jest osobą będącą funkcjonariuszem państwowym pracującym w policji, zajmującą się dbaniem o porządek publiczny, wykrywaniem przestępczości i walką z nią, poszukiwaniem osób zaginionych i ściganiem poszukiwanych. Policjantami nazywa się także techników, analityków i informatyków zatrudnionych w policji.

Osoby te mogą pracować w oddziałach prewencji, w oddziałach antyterrorystycznych, w policji kryminalnej, gospodarczej, specjalistycznej, czy też w policji ruchu drogowego. Na policjantach spoczywa duża odpowiedzialność, związana z ochroną zdrowia i życia obywateli. Policjanci prowadzą także działalność edukacyjną w szkołach i na kursach.

Już po 15 latach pracy policjant może zakończyć karierę zawodową i przejść na emeryturę.

Jak zostać policjantem?

Jak zostać policjantem?

Kandydat na policjanta musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie (tylko w szczególnych przypadkach osoby z wykształceniem zawodowym mogą otrzymać zatrudnienie w oddziałach prewencji). Ponadto musi spełniać szereg innych wymogów, do których zalicza się posiadanie obywatelstwa polskiego, orzeczenie o niekaralności, uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadanie możliwości korzystania z pełni praw publicznych oraz duża sprawność fizyczna i psychiczna.

Przed zatrudnieniem w policji kandydat musi pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną, test pisemny ze znajomości administracji oraz test sprawności fizycznej. Komisja lekarska musi wydać pozytywną opinię o zdrowiu osoby ubiegającej się o pracę.

Ile zarabia policjant?

Ile zarabia policjant?

Początkujący policjanci zarabiają ok. 1500 – 1600 złotych. Oficerowie otrzymują ok. 1700 – 1900 złotych. Pensja sukcesywnie wzrasta wraz z kolejnymi awansami. I tak:
kierownik rewiru zarabia ok. 4000 złotych, komendant powiatowy ok. 7000 złotych, komendant wojewódzki ok. 9000 złotych, natomiast komendant główny ok. 15000 złotych.

Policjanci otrzymują również dodatki za stopień, który posiadają, raz w roku tzw. „mundurówkę” w wysokości ok. 2000 złotych oraz tzw. „trzynastkę”, czyli dodatkową pensję w ciągu roku.

Jaki policjant powinien być?

Jaki policjant powinien być?

Głównymi cechami, jakie powinny charakteryzować osobę ubiegającą się o pracę na stanowisku policjanta są odwaga, odporność psychiczna i wytrzymałość fizyczna. Policjant powinien także chętnie nieść pomoc obywatelom.

Jak aplikować do zawodu policjanta?

Jak aplikować do zawodu policjanta?Wielu kandydatów do pracy w różnych instytucjach z sektora służby publicznej ma pewne trudności w napisaniu odpowiedniego podania o przyjęcie na służbę. Z zamierzchłych czasów przyjął się pewien standard, jakoby podanie o pracę powinno składać się z dwóch prostych zdań (1) aplikuję ponieważ…. 2) liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby….). Ten schemat odszedł już w niepamięć i powielanie takiego podejście nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Zobacz czego szukali internauci
  • cechy policjanta
  • JAKI POWINIEN BYĆ POLICJANT
  • zawód policjant
  • policjant
  • policjant wymagania
  • policjant cechy
  • ile zarabia poczatkujący policjant
  • jaki musi byc policjant
  • komendant kryminalnej emerytury ile dostaja
  • zawód policjant wymagania