cat-right

Jak napisać podanie o pracę w Policji?

Wielu kandydatów do pracy w różnych instytucjach z sektora służby publicznej ma pewne trudności w napisaniu odpowiedniego podania o przyjęcie na służbę. Z zamierzchłych czasów przyjął się pewien standard, jakoby podanie o pracę powinno składać się z dwóch prostych zdań (1) aplikuję ponieważ…. 2) liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby….). Ten schemat odszedł już w niepamięć i powielanie takiego podejście nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Zobacz przykładowe podanie o pracę w Policji (wzór)


Tak jak rozwój gospodarczy pociągnął za sobą rozwój kwestii rekrutacyjnych w różnych sektorach zatrudnienia, tak też i w służbach mundurowych co raz większą wagę skupia się na przesyłanych pismach aplikacyjnych (podanie o prace, życiorys, kwestionariusz osoby).

Jeśli więc zabierasz się za napisanie podanie o pracę w Policji to uwzględnij w nim te kilka podstawowych wskazówek:

 1. Aplikuj w odpowiedzi na ogłoszoną przez Komendanta rekrutację na wolne stanowisko.
 2. Pamiętaj, aby w podaniu wspomnieć o dobrej znajomości topografii danego miasta.
 3. Wymień swoje najważniejsze atuty, takie jak: zdrowie, wysoka sprawność fizyczna, odwaga, dokładność, odpowiedzialność, poszanowanie porządku publicznego – są to cechy, które powinny odznaczać praktycznie każdego policjanta, dlatego (jeśli pasują do ciebie) to uwzględnij je w swoim podaniu.
 4. Pisząc list motywacyjny do policji nie zapomnij też nadmienić, że spełniasz wszystkie kryteria, jakie stawiane są kandydatom na służbę, m.in. to, że posiadasz polskie obywatelsko, nie byłeś karany i możesz w pełni korzystać z praw publicznych odznaczając się równocześnie nieposzlakowaną opinią.

Aplikując na służbę w Komendzie Policji na stanowisko Policjanta nie zapomnij do swojego podania dołączyć kompletu wymaganych dokumentów, tzn.:

 1. wypełnionego kwestionariusza osobowego
 2. własnoręcznie napisanego życiorysu
 3. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty)
 4. kopii wszystkich posiadanych świadectw pracy (oryginały do wglądu w momencie składania oferty)
 5. dowodu osobistego oraz książeczki wojskowej (z potwierdzeniem przeniesienia do rezerwy), jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową.

Zobacz przykładowe podanie o pracę w Policji (wzór)

Zobacz czego szukali internauci
 • podanie o przyjęcie do słuzby w Policji
 • podanie do policji
 • jak napisac podanie do policji
 • podanie o przyjęcie do policji
 • podanie o prace w policji
 • list motywacyjny do policji
 • jak napisać podanie o przyjęcie do policji
 • podanie o przyjęcie do służby w policji wzór
 • podanie do policji wzór
 • podanie o prace do policji
Inne określenia zawodu: Policjant
 • Policjant
 • Funkcjonariusz policji
 • Mundurowy
 • Stróż prawa