cat-right

Strażak

Strażak

Praca strażaka polega na niesieniu pomocy poszkodowanym w różnorodnych wypadkach. W pomoc tę włącza się także ratowanie zwierząt i mienia. Obowiązkiem strażaka jest eliminowanie skutków nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak: katastrofy budowlane, wypadki drogowe, pożary, wycieki niebezpiecznych substancji chemicznych, powodzie oraz wielu innych. Strażak może także zostać wezwany do zabezpieczenia określonego miejsca, tak, aby zapobiec ewentualnym wypadkom.

Na przestrzeni lat wraz z rozwojem technologii praca strażaka ewoluowała, a zakres jego obowiązków znacznie się rozszerzył. Stał się wykwalifikowanym ratownikiem wyposażonym w nowoczesne sprzęty.

Zawód strażaka łączy się z dużym prestiżem, jako że najważniejszym celem tej pracy jest ochrona życia ludzkiego.

Jak zostać strażakiem?

Jak zostać strażakiem?

Strażakiem można zostać zarówno po szkole zawodowej (wtedy kandydat musi wstąpić do jednej ze szkół aspirantów, które mieszczą się m.in. w Częstochowie, Krakowie, czy Poznaniu), jak również mając maturę (wtedy zamiast do szkoły aspirantów ochotnik może rozpocząć kształcenie na uczelni wyższej, np. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie uzyskuje tytuł magistra inżyniera pożarnictwa). Kandydat na strażaka musi uzyskać pozytywne wyniki specjalistycznych badań lekarskich, w tym także testów psychologicznych oraz zdać test sprawnościowy. Po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia strażak podejmuje pracę w jednostce Straży Pożarnej, gdzie przechodzi trzyletnią służbę przygotowawczą i kończy szkolenie strażaka podstawowego. Następnie osoba taka może kształcić się dalej i ubiegać się o awanse w swoim zawodzie. O pracę strażaka mogą ubiegać się również kobiety.

Jakie jest średnie wynagrodzenie strażaka?

Jakie jest średnie wynagrodzenie strażaka?W czasie trwania służby przygotowawczej strażak otrzymuje wynagrodzenie zbliżone do tzw. „najniższej krajowej”. W miarę upływu czasu, wraz z dalszym kształceniem się i zdobywaniem awansów stawka wynagrodzenia rośnie i może przekraczać 2000 złotych lub więcej – w zależności od posiadanego stopnia.

Predyspozycje pożądane u kandydatów

Predyspozycje pożądane u kandydatówPierwszym kryterium jest wiek kandydata. Osoba ubiegająca się o tę pracę musi być młoda, poniżej 30. roku życia. Niezwykle ważne są też cechy osobowości strażaka. Przede wszystkim powinien być on odważny oraz odporny na stres. Musi również posiadać umiejętność szybkiego, logicznego myślenia w sytuacjach zagrożenia. Bezwzględnym warunkiem do pracy w zawodzie strażaka jest bardzo dobry stan zdrowia oraz sprawność fizyczna.

Jak napisać podanie o pracę w Straży Pożarnej?

Jak napisać podanie o pracę w Straży Pożarnej?Każdy kandydat do pracy w Straży Pożarnej w charakterze Strażaka powinien wbrew pozorom zwrócić dużą wagę do swojego podania o pracę (czy też listu motywacyjnego). Mimo iż w pracy Strażaka niezwykle ważne są umiejętności oraz osobiste predyspozycje kandydata, to przy stosunkowo dużej liczbie chętnych do pracy na tym stanowisku Komendant może również zwracać uwagę na to, jak podanie o pracę została napisane przez kandydata.

Zobacz czego szukali internauci
  • cechy strażaka
  • osobowość strażaka
  • cechy osobowości strażaka
  • cechy charakteru strażaka
  • strażak
  • strazak cechy
  • cechy dobrego strazaka
  • przykładowe podanie o pracę w straży pożarnej
  • zawód strażak zarobki
  • podanie o pracę jako strażak