cat-right

Jak napisać wniosek o awans/podwyżkę?

W wielu przedsiębiorstwach kwestie takie jak osobiste prośby czy też inne żądania pracownika względem pracodawcy muszą przejść przez część oficjalną, np. w formie podania, względem którego ustosunkowuje się pracodawca. Jeśli pracujesz w firmie, w której takie praktyki są stosowane a ty sam starasz się o awans, ale nie wiesz, jak się za to zabrać to przeczytaj nasz krótki poradnik.

Przykładowy wniosek o awans (wzór)


Obecnie bardzo często stosowaną praktyką w poważniejszych przedsiębiorstwach jest wykorzystywanie listu motywacyjnego, w celu wystosowanie prośby o awans czy też stricte podwyżkę przez pracownika. List taki bywa też określany jako list intencyjny i piszemy go według konwencji typowego listu motywacyjnego, jednak koncentrujemy się w nim na naszych dotychczasowych zasługach w ramach firmy oraz konkretnych powodach, dla których powinniśmy otrzymać awans/podwyżkę.

Pisząc podanie o awans/podwyżkę do swojego pracodawcy pamiętaj, żeby uwzględnić w jego treści kwestie takie jak:

 1. Twój staż w ramach firmy oraz szczególne osiągnięcia, którymi możesz się pochwalić.
 2. Jeśli w ramach firmy (bądź też poza nią) brałeś udział w jakiś konkursach (bądź szkoleniach) to załącz do swojego podania dyplomy/poświadczenia tych „dodatkowych aktywności”, jakie podjąłeś z własnej inicjatywy.
 3. Jeśli twój obecny/poprzedni przełożony doceniał twoje zasługi dla firmy, to wspomnij o tym w swoim liście motywacyjnym – pamiętaj, że musisz mieć pewność, że osoba, ma którą się powołujesz, potwierdzi informacje/opinie, które planujesz zawrzeć w liście intencyjnym.
 4. Jeśli zostałeś wyróżniony w pracy za konkretne rzeczy, to wymienić je szczegółowo – unikaj ogółów.
 5. Możesz też w przedostatnim akapicie zawrzeć epitety, które najlepiej opisują twoją osobę.

Przykładowy wniosek o awans (wzór)

Zobacz czego szukali internauci
 • podanie o awans
 • wniosek o awans
 • wniosek o podwyżkę
 • przykładowy wniosek o podwyżkę
 • podanie o awans w pracy
 • prośba o awans
 • wniosek o awans pracownika
 • pismo o awans
 • podanie o awans wzór
 • prośba o awans wzór
Inne określenia zawodu:
 • Wniosek o podwyżkę w pracy
 • Podanie o awans
 • List intencyjny
 • List motywacyjny o podwyżkę
 • Podanie o awans w pracy