cat-right

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Praca socjalna polega na niesieniu pomocy osobom potrzebującym, tj. takim, które doświadczają problemów finansowych, rodzinnych, mieszkaniowych, zdrowotnych, czy też zawodowych. Obowiązkiem pracownika socjalnego jest odnalezienie takich osób przy pomocy m.in. wywiadu środowiskowego, dotarcie do nich, udzielenie pomocy w formie porady i wsparcia psychicznego lub w razie potrzeby skierowanie ich do właściwych placówek.

Pracownik ten zapobiega szerzeniu się patologii w społeczeństwie poprzez organizowanie pomocy materialnej dla osób w trudnej sytuacji, pomoc w znalezieniu pracy dla bezrobotnych oraz poszukiwanie lokali mieszkalnych dla bezdomnych.

W przypadkach, w których dochodzi do dysfunkcji rodziny, pracownik socjalny może ubiegać się o odebranie praw rodzicielskich nad małoletnimi dziećmi i umieszczenie ich w ośrodkach adopcyjnych.

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Ubiegając się o ten rodzaj pracy należy posiadać wykształcenie średnie o profilu socjalnym, jednak od 2014 roku kandydat będzie musiał ukończyć kierunek: praca socjalna (na uczelni wyższej).

Osoby chcące pracować w charakterze pracownika socjalnego znajdą zatrudnienie przede wszystkim w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz w Domach Pomocy Społecznej (gdzie pełnią głównie funkcję opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych), ale również w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, w ośrodkach adopcyjnych, w zakładach karnych oraz ośrodkach dla osób uzależnionych.

Ile zarabia pracownik socjalny?

Ile zarabia pracownik socjalny?

Mimo stosunkowo dużych wymagań związanych z wykształceniem oraz trudnych warunków pracy, pensja pracownika socjalnego kształtuje się poniżej średniej krajowej. Najczęściej mieści się w przedziale 1000-1500 złotych.

Jaki powinien być pracownik socjalny?

Jaki powinien być pracownik socjalny?

Praca socjalna przeznaczona jest dla osób empatycznych, chętnie współpracujących z innymi ludźmi. W tego rodzaju pracy należy być odpornym na stres i wytrzymałym psychicznie. Jednocześnie trzeba umieć zachować dystans do problemów, z którymi się spotyka oraz posiadać umiejętność obiektywnej oceny zaistniałej sytuacji. Ważne jest również przygotowanie psychologiczne pracownika, by potrafił pocieszyć osoby potrzebujące, a jednocześnie zmotywować je do działania, gdyż często ich problemy wynikają z braku wiary we własne możliwości. Istotnymi cechami są także życzliwość, uprzejmość i pozytywne nastawienie do drugiego człowieka.

Jak napisać podanie o pracę pracownika socjalnego?

Jak napisać podanie o pracę pracownika socjalnego?Pracownik socjalny ze względu na szczególny zakres obowiązków powinien odznaczać się nie tylko wiedzą z zakresu dotyczącego prawa czy socjologii, ale także bogactwem cech, które w tej pracy są szczególnie wskazane. Praca z ludźmi, dotkniętymi przez los wymagana szczególnego wyczucia i taktu w kontakcie z nim, dlatego kandydat na to stanowisko jeszcze przed napisaniem listu motywacyjnego, powinien zastanowić się czy jest to praca dla niego.

Zobacz czego szukali internauci
  • podanie o pracę pracownik socjalny
  • ile zarabia pracownik socjalny
  • pracownik socjalny
  • jak zostać pracownikiem socjalnym
  • podanie o prace na stanowisko pracownika socjalnego
  • jaki powinien być pracownik socjalny
  • gdzie może pracować pracownik socjalny
  • podanie o pracę pracownika socjalnego
  • podanie o prace jako pracownik socjalny
  • pracownik socjalny zarobki