Bibliotekarz

Miejscem pracy bibliotekarza jest biblioteka (publiczna lub naukowa). Jego obowiązkiem jest udostępnianie zbiorów bibliotecznych osobom zainteresowanym. Na zasoby biblioteki składają się książki, czasopisma, publikacje naukowe oraz nośniki elektroniczne. Muszą być one odpowiednio posegregowane przez bibliotekarza: rzeczowo i przedmiotowo.