Geodeta

Geodeta to osoba zajmująca się wyznaczaniem rozmiaru i kształtu Ziemi. Do jego obowiązków należy określanie modelu matematycznego kuli ziemskiej. Na oznaczonych obszarach Ziemi określa położenie punktów. Ponadto zajmuje się on ruchami tektonicznymi płyt Ziemi oraz wywołanymi w ten sposób deformacjami. Jego praca praktyczna (w terenie) ściśle związana jest z wykorzystaniem komputera. Potrafi on także pozyskiwać informacje ze zdjęć satelitarnych i lotniczych.