cat-right

Nauczyciel przedszkola

Nauczyciel przedszkola jest to osoba zajmująca się wychowywaniem dzieci w wieku przedszkolnym. Swoje obowiązki pełni w placówkach zwanych przedszkolami. Wychowywanie to polega na efektywnej organizacji czasu dziecka, planowaniu czasu na naukę i zabawę.

Pracownik socjalny

Praca socjalna polega na niesieniu pomocy osobom potrzebującym, tj. takim, które doświadczają problemów finansowych, rodzinnych, mieszkaniowych, zdrowotnych, czy też zawodowych. Obowiązkiem pracownika socjalnego jest odnalezienie takich osób przy pomocy m.in. wywiadu środowiskowego, dotarcie do nich, udzielenie pomocy w formie porady i wsparcia psychicznego lub w razie potrzeby skierowanie ich do właściwych placówek.