Policjant

Policjant jest osobą będącą funkcjonariuszem państwowym pracującym w policji, zajmującą się dbaniem o porządek publiczny, wykrywaniem przestępczości i walką z nią, poszukiwaniem osób zaginionych i ściganiem poszukiwanych. Policjantami nazywa się także techników, analityków i informatyków zatrudnionych w policji.