cat-right

Nauczyciel przedszkola

Nauczyciel przedszkola jest to osoba zajmująca się wychowywaniem dzieci w wieku przedszkolnym. Swoje obowiązki pełni w placówkach zwanych przedszkolami. Wychowywanie to polega na efektywnej organizacji czasu dziecka, planowaniu czasu na naukę i zabawę.

Bibliotekarz

Miejscem pracy bibliotekarza jest biblioteka (publiczna lub naukowa). Jego obowiązkiem jest udostępnianie zbiorów bibliotecznych osobom zainteresowanym. Na zasoby biblioteki składają się książki, czasopisma, publikacje naukowe oraz nośniki elektroniczne. Muszą być one odpowiednio posegregowane przez bibliotekarza: rzeczowo i przedmiotowo.