cat-right

Geodeta

Geodeta to osoba zajmująca się wyznaczaniem rozmiaru i kształtu Ziemi. Do jego obowiązków należy określanie modelu matematycznego kuli ziemskiej. Na oznaczonych obszarach Ziemi określa położenie punktów. Ponadto zajmuje się on ruchami tektonicznymi płyt Ziemi oraz wywołanymi w ten sposób deformacjami. Jego praca praktyczna (w terenie) ściśle związana jest z wykorzystaniem komputera. Potrafi on także pozyskiwać informacje ze zdjęć satelitarnych i lotniczych.

Murarz

Praca murarza polega na wznoszeniu ścian budynków (zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, dzielących przestrzeń wewnątrz budynku) z dostępnych na rynku materiałów budowlanych, tj. cegieł, kamieni, materiałów gipsowych, betonowych i innych. Spoiwem do łączenia wymienionych materiałów jest tzw. zaprawa murarska. Do obowiązków murarza należy także przeprowadzanie i nadzorowanie prac rozbiórkowych, wyburzeniowych i remontowych.