cat-right

Policjant

Policjant jest osobą będącą funkcjonariuszem państwowym pracującym w policji, zajmującą się dbaniem o porządek publiczny, wykrywaniem przestępczości i walką z nią, poszukiwaniem osób zaginionych i ściganiem poszukiwanych. Policjantami nazywa się także techników, analityków i informatyków zatrudnionych w policji.

Strażak

Praca strażaka polega na niesieniu pomocy poszkodowanym w różnorodnych wypadkach. W pomoc tę włącza się także ratowanie zwierząt i mienia. Obowiązkiem strażaka jest eliminowanie skutków nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak: katastrofy budowlane, wypadki drogowe, pożary, wycieki niebezpiecznych substancji chemicznych, powodzie oraz wielu innych. Strażak może także zostać wezwany do zabezpieczenia określonego miejsca, tak, aby zapobiec ewentualnym wypadkom.