cat-right

Magazynier

Magazynier to osoba pracująca w magazynach i hurtowniach spożywczych, przemysłowych i kosmetycznych, zajmująca się ich prowadzeniem i nadzorująca ich funkcjonowanie. Osoba ta dba o towar znajdujący się w magazynie. Uzupełnia jego braki, składając odpowiednie zamówienia, sprawdza, czy dostarczony i wydany towar zgadza się z wystawionymi na niego fakturami, pilnuje, by był przechowywany w odpowiednich warunkach i by był przydatny do użycia – kontroluje daty ważności produktów. Magazynier zabezpiecza zawartość magazynu przed wszelkimi szkodliwymi czynnikami. Musi także co pewien czas przeprowadzać inwentaryzację.

Policjant

Policjant jest osobą będącą funkcjonariuszem państwowym pracującym w policji, zajmującą się dbaniem o porządek publiczny, wykrywaniem przestępczości i walką z nią, poszukiwaniem osób zaginionych i ściganiem poszukiwanych. Policjantami nazywa się także techników, analityków i informatyków zatrudnionych w policji.

Pielęgniarka

Pielęgniarka jest osobą będącą częścią Służby Zdrowia, która otacza opieką medyczną pacjentów oraz asystuje lekarzom przy wykonywaniu zabiegów. Pielęgniarka dba o to, by pacjentowi niczego nie brakowało. Podaje mu leki, dba o jego higienę osobistą, karmi pacjenta, pomaga w czynnościach, w których sam nie może sobie poradzić. W razie zagrożenia życia jej obowiązkiem jest udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie lekarza. Pielęgniarka zajmuje się także aparaturą medyczną. Ponadto wykonuje pacjentom podstawowe pomiary związane z funkcjami życiowymi (m.in. pomiar temperatury oraz ciśnienia).

Recepcjonistka

Recepcjonistka to osoba pracująca o hotelach, motelach, pensjonatach, schroniskach, ośrodkach wypoczynkowych, salonach SPA, salonach kosmetycznych i odnowy biologicznej, gabinetach lekarskich, przychodniach (i wielu innych miejscach), zajmująca się kontaktem z klientami i gości. Przyjmuje ona rezerwacje noclegów, wizyt, czy też zabiegów. Obsługuje korespondencję. Prowadzi rozmowy telefoniczne z osobami zainteresowanymi usługami danej placówki i udziela im niezbędnych informacji.

Geodeta

Geodeta to osoba zajmująca się wyznaczaniem rozmiaru i kształtu Ziemi. Do jego obowiązków należy określanie modelu matematycznego kuli ziemskiej. Na oznaczonych obszarach Ziemi określa położenie punktów. Ponadto zajmuje się on ruchami tektonicznymi płyt Ziemi oraz wywołanymi w ten sposób deformacjami. Jego praca praktyczna (w terenie) ściśle związana jest z wykorzystaniem komputera. Potrafi on także pozyskiwać informacje ze zdjęć satelitarnych i lotniczych.